top of page

Material Quest - Lost in Translation.

Public·4 members
Local chapter leader
+4

Not 100% sure where this one is originally found, but shared it among close friends during the onset of the 2020 Pandemic to keep them from harm. Jag uppstår idag

Jag bekläder mig i Guds Kraft och Makt

Jag signar X lika hårt och fast

Som Jungfru Maria signade sin älskade son Jesus Kristus

Hon följde honom till strand,

Och sköt honom från land,

Himmelrikets sköld hon på honom satt,

Och Jorderikets sköte hon på honom sköt.

Lika så hårt och fast signar och galdrar jag X på denna dag

Och i detta år

och allt så länge världen står

Emot Svärd och Kniv

Emot Bössor och Bly

Emot Hugg och Skott

Emot Fängsel och Band

Emot dåligt Väder och Vind

Emot alla skadliga vapen

Och emot Allt Ont som finns till

Jag signar och galdrar X

Emot Storm och Oväder

Emot Rövare och Fiender

Synliga och Osynliga

Hemliga och Uppenbara

Närvarande och Frånvarande

Med samma ord

Som Jungfru Maria signade och galdrade

Sin välsignade son Jesus Kristus

I denna stund

Och på denna dag

Och i detta år

Och allt så länge världen står

Guds Ord. AMEN.

Michael (+)

Gabriel (+)

Raphael (+)

I Namnet av Fadern (+), Sonen (+) och den Helige Andens namn (+)

AMEN. Translation: Today I arise And clothe myself in God's power and might And bless NN with the same firmness and force As Virgin Mary blessed her beloved son Jesus Christ She walked him to the strand Pushed his boat out from land A sheild of Heaven's Kingdom she gave him And wrapped the Womb of the Earth about him And with the same firmness and force I bless and protect NN In this year On this day And as long as world remains Against Sword and Knife Against Guns and lead Against Stabs and Shots Against Fetters and Bounds Against Bad Weather and Wind All harmful Weapons And every ill there is I bless and protect NN From Storm and Rain Theives and Enemies Visible as well as Invisible Hidden as well as Known Present as well as Abscent With the very same Words As Virgin Mary blessed and protected Her beloved Son Jesus Christ In this very moment In this very year On this very day And as long as the world remains God's Word - AMEN

Michael (+)

Gabriel (+)

Raphael (+) 3 Names AMEN.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page